Referenser

Artikelindex

Här finns exempel på utförda entreprenader, en del med bilder, andra utan.


Va överföringsledningar  Tunsta-Övermo 2016-2017

2016-2017 Va överföringsledningar  Tunsta-Övermo,

Leksand Va 6300 m Dn 250 mm,Tryckspill 5900 m Dn 280.

Ledningsförläggning mest genom styrd borrning.

Beställare: Leksand Vatten AB

Byggledare: Janne Kallur 0247-44 111

 


Transiteringsledning Fjärrvärme mellan Köping-Isbäcken 2016-2017 

Transiteringsledning Fjärrvärme mellan Köping-Isbäcken

2016-2017 , 7 650 m – 2st 300/500 ledningar.

Beställare: Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Kontaktperson: Marie Kilbo 0221-251 94

 


Nyläggning-VA ledningar vid och runt Norasjöns östra strand, 2016

Nyläggning-VA ledningar vid och runt Norasjöns östra strand,

i dimensionera 100,160,200,315 på en sträcka av ca 4 km,

Varav 1000 m styrd borrning samt Nytt område med vägar

för bebyggelse på det så kallade ängen.

Beställare: Bergslagens Kommunalteknik

Kontaktperson: Kenneth Cajfeldt 0705 -98 63 48 

 


2016- Nånö-Rimbo Totalentreprenad för ombyggnad

Ledningsförstärkning av befintlig dricksvattenledning mellan

Nånö-Rimbo, delen Nollan- Sundsta-längd 2200 m DN 450mm.

Beställare: Norrvatten

 


VA ledningar Stockholmsvägen-Bällstaberg år2015-2016

Projektet omfattade en vattenledning med dimension 315 och två

tryckspilledningar med dimension 315 på en sträcka av ca 1,7km.

Beställare: Roslagsvatten

Kontaktperson: Björn Olofsson Mobil: 070-1076203

 


Va ledning-Blötberget-Spendrup, Ludvika 2015

Projektet omfattade vattenledning DN 250 7,5 km, förläggning genom schakt,

styrd borrning, hammarborrning. 

Kontaktperson: Bosse Ledin 070-590 26 75

 


Styrda Horisontalborrningar

Horisontalborrning: Va Postterminalen Hallsberg 2011, 400m, dim 160,250,280 mm
Kund: Hallsbergs Kommun
Kontaktperson: Peter Lindkvist,
Arbetsledare: Göran ÖfverströmHorisontalborrning: Tryckavlopp  Munktorp 2011,   950 m,  dim. 225mm
Kund: Köpings kommun
Kontaktperson: Agron Musaj
Arbetsledare: Jörgen Olsson


Horisontalborrning: VA Åkersberga 2008, 580 m ;  VA Ljusterö 2009 252 m; 2011 Båthamnen Åkersberga 250 m, dim 355mm
Kund: Roslagsvatten AB
Kontaktperson: Harry Virta
Arbetsledare: Jörgen Olsson

 

Horisontalborrning: Schakt: Gasledning Skebäck-Bettorp 2008, 4700 m, dim. 125mm
Kund: Örebro Kommun
Kontaktperson: Göran Duberg
Arbetsledare: Jörgen Olsson


Horisontalborrning: VA Gäddeholm 2009, 500 m, dim. 110,160mm
Kund: Mälarenergi AB
Kontaktperson: Dan Andersson
Arbetsledare: Jörgen Olsson

 


Överföringsledningar och serviser för fjärrvärme i Lindesberg-Frövi 1997-2014

Beställare: Linde Energi
Kontaktperson: Kjell Karlkvist, Linde Energi

 


Överföringsledning 6 km, Tallen-Främby, Falun: 2 FV350/560 2013-2014

Beställare: Falu Energi & Vatten
Kontaktperson: Mats Pettersson, Falu Energi & Vatten

 


Överföringsledning 12 km Borlänge-Falun: 2 Vattten dim 500, FV350/630 samt FV350/560 2013-2014

 

Beställare: Falu Energi & Vatten
Kontaktperson: Mats Pettersson, Falu Energi & Vatten

 


Överföringsledning VA Norrtälje-Vallentuna, Etapp3b, Brollsta-Långsjön 2013-2014, totalt 7 km varav 4,5 km sjöförlagd ledning, dim 710.

 

Beställare: Norrvatten
Kontaktperson: Dan Jakobsson, Norrvatten

 


Överföringsledning VA Norrtälje-Vallentuna, Etapp5, Össeby Garn-Åkerstorp 2013-2014, totalt 8 km varav 5,4 km sjöförlagd ledning, dim 710.

 

Beställare: Norrvatten
Kontaktperson: Dan Jakobsson, Norrvatten

 


Råvattenledning Hallbo-Hudiksvall, totalt 12 km varav 9 km dim 355, 3 km dim 450

Beställare:Hudiksvalls Kommun
Kontaktperson: Lars-Anders Wiberg

 


Överföringsledning VA Norrtälje-Vallentuna,Etapp4 2012. Lindholmsvägen-Brottby, 10 km, dim 710

Beställare: Norrvatten
Kontaktperson: Dan Jakobsson, Norrvatten

 


Överföringsledning VA Lennheden-Tjärna 2011, 8,5 km, dim 710

Beställare: Lennheden Vatten
Kontaktperson: Gerhard Henriksson, Borlänge Energi

 


Transiteringsledning

Fv Strängnäs - Mariefred - Åkers Styckebruk, 2,1 mil. 2010-2011.

Beställare SEVAB

Kontaktperson: Matilda Klang, VEGA Energi eller Johan Barenfeld SEVAB

 

 

 


Västra Tunbytorp, Västerås. 2010

Nybyggnad  gatan ca 1400m
nybyggnad  GC-väg  ca 1500 m
park o grönytor ca 1800 m2
Beställare: Västerås Komun
kontaktperson: Byggledare:Susanne Fahlström,PQ Projektering AB
 


VA och gata Västra Pilängen

1500m gata,1000 m Va, 2009
Gasledning, borrning, relaining
schakt-Skebäck–Bettorp, 4700 m,  2008
Beställare: Örebro Kommun
Kontaktperson Göran Duberg 

 


Fjärrvärmeledning Vallentuna, 2008


EON 4 km Dim. 200-300 mm
Beställare:EON
Kontaktperson: Per Bonnevie

 


VA, Petterslund

VA, Tryckavlopp  7000 m. 2007
Beställare: Eskilstuna Energi och Miljö
Kontrollant: Åke Sandberg WSP

 


Fjärrvärmeledning Kardanbyn 2008

Överföringsledning
Beställare: Köpings Kommun
Kontaktperson: Runar Molinder

 


Fjärrvärmeledning Mesta år 2005

2 km dim. 200mm

Beställare: Eskilstuna Energi o Miljö
Kontaktpers: Bosse Nitzler