Kvalitet & Miljö

 

Lindesbergs Grus och Maskin är certifierade enligt

 

     

       ISO 9001:2015

Standard för kvalitetsledningssystem.

 

       ISO 14001:2015

Standard för hantering av miljö.

 

       ISO 45001:2018

Föreskrifter för arbetsmiljö.