Företaget

Lindesbergs Grus och Maskin AB

Lindesbergs Grus och Maskin AB är en markanläggningsfirma som för närvarande
har 23 personer anställda. Vi utför alla förekommande markarbeten såsom ledningar,
gasledning i PE-material samt vägbyggnad och trädgårdsanläggning.
Vårt arbetsområde är mellansverige.

Vi utför hela projekt på anbud