Get Adobe Flash player
Artikelindex
Referenser
Va överföringsledningar Tunsta-Övermo 2016-2017
Transiteringsledning Fjärrvärme mellan Köping-Isbäcken 2016-2017
Nyläggning-VA ledningar vid och runt Norasjöns östra strand, 2016
2016- Nånö-Rimbo Totalentreprenad för ombyggnad
VA ledningar Stockholmsvägen-Bällstaberg år 2015-2016
Va ledning-Blötberget-Spendrup, Ludvika 2015
Styrda Horisontalborrningar
Överföringsledning FV,Lindesberg-Frövi
Överföringsledning Falun
Överföringsledning Borlänge-Falun
Överföringsledning VA,Norrtälje Vallentuna
Överföringsledning VA,Norrtälje Vallentuna
Råvattenledning Hallbo-Hudiksvall 2012-2013
Överföringsledning VA, Norrtälje-Vallentuna 2012
Överföringsledning VA, Lennheden-Tjärna 2011
Transiteringsledning Fjärrvärme, Strängnäs 2011
Va och gata, Tunbytorp 2010
Va och gata, Pilängen 2009
Fjärrvärmeledning Vallentuna 2007
VA ledningar Petterslund 2007
Fjärrvärme Kardanbyn 2008
Fjärrvärme Mesta 2005
Alla sidor
Här finns exempel på utförda entreprenader, en del med bilder, andra utan.

Va överföringsledningar  Tunsta-Övermo 2016-2017

2016-2017 Va överföringsledningar  Tunsta-Övermo,

Leksand Va 6300 m Dn 250 mm,Tryckspill 5900 m Dn 280.

Ledningsförläggning mest genom styrd borrning.

Beställare: Leksand Vatten AB

Byggledare: Janne Kallur 0247-44 111

 


Transiteringsledning Fjärrvärme mellan Köping-Isbäcken 2016-2017 

Transiteringsledning Fjärrvärme mellan Köping-Isbäcken

2016-2017 , 7 650 m – 2st 300/500 ledningar.

Beställare: Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Kontaktperson: Marie Kilbo 0221-251 94

 


Nyläggning-VA ledningar vid och runt Norasjöns östra strand, 2016

Nyläggning-VA ledningar vid och runt Norasjöns östra strand,

i dimensionera 100,160,200,315 på en sträcka av ca 4 km,

Varav 1000 m styrd borrning samt Nytt område med vägar

för bebyggelse på det så kallade ängen.

Beställare: Bergslagens Kommunalteknik

Kontaktperson: Kenneth Cajfeldt 0705 -98 63 48 

 


2016- Nånö-Rimbo Totalentreprenad för ombyggnad

Ledningsförstärkning av befintlig dricksvattenledning mellan

Nånö-Rimbo, delen Nollan- Sundsta-längd 2200 m DN 450mm.

Beställare: Norrvatten

 


VA ledningar Stockholmsvägen-Bällstaberg år2015-2016

Projektet omfattade en vattenledning med dimension 315 och två

tryckspilledningar med dimension 315 på en sträcka av ca 1,7km.

Beställare: Roslagsvatten

Kontaktperson: Björn Olofsson Mobil: 070-1076203

 


Va ledning-Blötberget-Spendrup, Ludvika 2015

Projektet omfattade vattenledning DN 250 7,5 km, förläggning genom schakt,

styrd borrning, hammarborrning. 

Kontaktperson: Bosse Ledin 070-590 26 75

 


Styrda Horisontalborrningar

Horisontalborrning: Va Postterminalen Hallsberg 2011, 400m, dim 160,250,280 mm
Kund: Hallsbergs Kommun
Kontaktperson: Peter Lindkvist,
Arbetsledare: Göran ÖfverströmHorisontalborrning: Tryckavlopp  Munktorp 2011,   950 m,  dim. 225mm
Kund: Köpings kommun
Kontaktperson: Agron Musaj
Arbetsledare: Jörgen Olsson


Horisontalborrning: VA Åkersberga 2008, 580 m ;  VA Ljusterö 2009 252 m; 2011 Båthamnen Åkersberga 250 m, dim 355mm
Kund: Roslagsvatten AB
Kontaktperson: Harry Virta
Arbetsledare: Jörgen Olsson

 

Horisontalborrning: Schakt: Gasledning Skebäck-Bettorp 2008, 4700 m, dim. 125mm
Kund: Örebro Kommun
Kontaktperson: Göran Duberg
Arbetsledare: Jörgen Olsson


Horisontalborrning: VA Gäddeholm 2009, 500 m, dim. 110,160mm
Kund: Mälarenergi AB
Kontaktperson: Dan Andersson
Arbetsledare: Jörgen Olsson


Överföringsledningar och serviser för fjärrvärme i Lindesberg-Frövi 1997-2014

Beställare: Linde Energi
Kontaktperson: Kjell Karlkvist, Linde Energi/p>


Överföringsledning 6 km, Tallen-Främby, Falun: 2 FV350/560 2013-2014

Beställare: Falu Energi & Vatten
Kontaktperson: Mats Pettersson, Falu Energi & Vatten


Överföringsledning 12 km Borlänge-Falun: 2 Vattten dim 500, FV350/630 samt FV350/560 2013-2014

 

Beställare: Falu Energi & Vatten
Kontaktperson: Mats Pettersson, Falu Energi & Vatten


Överföringsledning VA Norrtälje-Vallentuna, Etapp3b, Brollsta-Långsjön 2013-2014, totalt 7 km varav 4,5 km sjöförlagd ledning, dim 710.

 

Beställare: Norrvatten
Kontaktperson: Dan Jakobsson, Norrvatten


Överföringsledning VA Norrtälje-Vallentuna, Etapp5, Össeby Garn-Åkerstorp 2013-2014, totalt 8 km varav 5,4 km sjöförlagd ledning, dim 710.

 

Beställare: Norrvatten
Kontaktperson: Dan Jakobsson, Norrvatten

 


Råvattenledning Hallbo-Hudiksvall, totalt 12 km varav 9 km dim 355, 3 km dim 450

Beställare:Hudiksvalls Kommun
Kontaktperson: Lars-Anders Wiberg

 


Överföringsledning VA Norrtälje-Vallentuna,Etapp4 2012. Lindholmsvägen-Brottby, 10 km, dim 710

Beställare: Norrvatten
Kontaktperson: Dan Jakobsson, Norrvatten

 


Överföringsledning VA Lennheden-Tjärna 2011, 8,5 km, dim 710

Beställare: Lennheden Vatten
Kontaktperson: Gerhard Henriksson, Borlänge Energi

 


Transiteringsledning

Fv Strängnäs - Mariefred - Åkers Styckebruk, 2,1 mil. 2010-2011.

Beställare SEVAB

Kontaktperson: Matilda Klang, VEGA Energi eller Johan Barenfeld SEVAB

 

 

 


Västra Tunbytorp, Västerås. 2010

Nybyggnad  gatan ca 1400m
nybyggnad  GC-väg  ca 1500 m
park o grönytor ca 1800 m2
Beställare: Västerås Komun
kontaktperson: Byggledare:Susanne Fahlström,PQ Projektering AB
 


VA och gata Västra Pilängen

1500m gata,1000 m Va, 2009
Gasledning, borrning, relaining
schakt-Skebäck–Bettorp, 4700 m,  2008
Beställare: Örebro Kommun
Kontaktperson Göran Duberg 


Fjärrvärmeledning Vallentuna, 2008


EON 4 km Dim. 200-300 mm
Beställare:EON
Kontaktperson: Per Bonnevie


VA, Petterslund

VA, Tryckavlopp  7000 m. 2007
Beställare: Eskilstuna Energi och Miljö
Kontrollant: Åke Sandberg WSP


Fjärrvärmeledning Kardanbyn 2008

Överföringsledning
Beställare: Köpings Kommun
Kontaktperson: Runar Molinder

 


Fjärrvärmeledning Mesta år 2005

2 km dim. 200mm

Eskilstuna Energi o Miljö
Kontaktpers: Bosse Nitzler