Get Adobe Flash player

Lindesbergs Grus och Maskin AB erbjuder

Fjärrvärmearbeten

Markarbeten

Schaktning

Ledningsarbeten

Stumsvetsning

Horisontalborrning

        Provtryckning VA

        Vägbyggnad

 

 

Innehar Certifiering i miljö, kvalitet och arbetsmiljö

Tel 0581-176 75

Lindesbergs Grus & Maskin AB

Stackerud,
711 91 LINDESBERG

Mobiltfn Håkan Wiklund
070-591 05 92

Fax 0581-109 41